Program

Nordisk kustkultur festival 4-8 juli 2018

Siglufjörður-Island

 

 

 

Kl. 13:00-16:00 Saga – Fotografica: Fotoutställning av Ragnar Axelsson och Jóna Þorvaldsdóttir
Kl. 13:00-17:00 Söluturninn: Att arbeta till sjöss är ingen skämt - konstutställning, Árni Páll Jóhannsson
Kl. 14:00 - 17:00 Alþýðuhúsið, Kompan: Freyja Eilíf Helgudóttir, utställning
Kl. 16:00 Ljóðasetur Íslands: Evenemang: Musik vid dikter om Siglufjörður
17:00 På festplatsen: Öppningsceremoni
Gunnar Birgisson, kommunalråd i Fjallabyggð
Håkan Juholt, Sveriges ambassadör på Island
Asgeir K. Svedsen, ordförande i Förbundet Kysten, Norge
Sigurbjörg Árnadóttir, ordförande i Fyrföreningen - Isländsk kustkultur
och Nordisk kustkultur
Bandet, ”Flottasta áhöfnin í flotanum” framför nordisk musik
Presentatör: Kristín Davíðsdóttir
18:00-21:00 Segull 67: Gemensam utställning – Remote / isolerad

Kl. 09:00-17:00 Bókasafnið: Klinkbygging av en båt, fotoutställning och filmvisning
Kl. 10:00-17:00 På festplatsen ställer ca 25-30 personer ut gammalt och nytt
handverk som är typist för kustbyggderna. T.ex. rep-produktion,fiskenätsproduktion, arbete med fisk skin, ull, dun m.m.
Båtar blir utställda och står öppna. I några av dem finns det utställningar
Sightseeing med Húni II – mer information på plats
På festplatsen kommer isländska sångare att framföra rima (traditionell episk posi) och sjunga
Kl. 10:00-17:00 Rådhuset: Livet i Siglufjördur, foton av Hannes Baldvinsson
Kl. 10:00-17:00 Bláa húsið: Från nordliga trakter. En utställning från Norðurslóðasetrið Akureyri
Kl. 11:00-17:00 Pálshús, Ólafsfjörður: Fiskeindustriens historia av Magnús Gamalíusson
Kl. 11:00 - 23:00 Harbour House Cafe: Pennteckning av Brynja Árnadóttir
Kl. 12:00 Síldarminjasafnið: Öppning av utställningen - På väg mot Island,om svenskarnas sillfiske vid Island. Vandrande utställning från Bohusläns Museum

Kl. 13:00 Síldarminjasafnið/Grána: Forum om bevarnng av gamla träbåtar och skepp
Kl. 13:00 Forumet öppnas, Agnes Stefánsdóttir, chef på Minjastofnun Íslands håller talbr
Kl.13:15 Underhåll och reparationer på Pommern, Hanna Hagmark Cooper, museechef (svenska)
Kl. 13:45 Underhåll av gamla träbåtar: Anders Blomsted, Allmogebåtar, Sverige (svenska)
Kl. 15:15 Fregatten Jylland – funktionell utveckling, restaurering och bevaring, Jonny Knudsen, skibstømre Fregatten Jylland (dansk)
Kl. 15:45-17:30 Forumets gäster flyttar sig till Det gamla varvet under handledning av Hafliði Aðalsteinsson och Jón Ragnar Daðason
Presentatör: Ida Marguerite Semey

Kl. 13:00-16:00 Saga – Fotografica: Fotoutställning av Ragnar Axelsson och Jóna Þorvaldsdóttir
Kl. 13:00-17:00 Söluturninn: Att arbeta till sjöss är inget skämt- konstutställning, Árni Páll Jóhannsson
Kl. 14:00-18:00 Segull 67: Gemensam utställning – Remote /isolerad
Kl. 14:00-17:00 Alþýðuhúsið, Kompan: Freyja Eilíf Helgudóttir, utställning
Kl. 15:00-19:00 Sauðanesviti: Fjallabyggds fotoklubb visar foton från kustkulturen i Fjallabyggd
Kl. 15:30 Sillgänget åker omkring i byn i en gammal Chevrolet och uppmärksammar sillsaltning
Kl. 16:00 Síldarminjasafnið: Sillsaltning och bryggdans på planet vid Roaldsbrakka
Kl. 16:00 Ljóðasetur Íslands: Icelandic Poems in English
Kl. 17:00 Bláa húsið/Blå hsuet: Nordiska filmer
Kl. 17:45 Segull 67: Guidning om bryggeriet
Kl. 09:00-17:00 Bókasafnið: Klinkbygging av en båt, fotoutställning och filmvisning
Kl. 10:00 Síldarminjasafnið: Har ni minnen från sillfisket vid Islands kust eller annat fiske i Siglufjörður? Minnen om förfluten tid. Frukost i Grána
Kl.10:00-17:00 På festflatsen: Ställer ca 25-30 personer ut gammalt och nytt handverk som är typist för kustbygderna. T.ex. rep-produktion,
fiskenätsproduktion, arbete med fisk skin, ull, dun m.m.
Båtar blir utställda och står öppna. I några av dem finns det utställningar.
På festplatsen kommer isländska sångare att framföra rima (traditionell episk posi) och sjunga
Sightseeing med Húni II – mer information på plats
Kl. 10:00-17:00 Rådhuset: Livet i Siglufjördur, foton av Hannes Baldvinsson
Kl. 10:00-17:00 Bláa húsið: Från nordliga områden. En utställning från Norðurslóðasetrið Akureyri
Kl. 11:00-17:00 Pálshús, Ólafsfjörður: Fiskeindustiens historia av Magnús Gamalíusson
Kl. 11:00 - 23:00 Harbour House Cafe: Pennteckningar av Brynja Árnadóttir

KL. 12:30 Traditioner i nordisk strandkultur, klinkbyggda båtar och UNESCO
Kl. 12:30 Lilja Alfreðsdóttir, utbildnings- och kulturminister håller tal
Kl. 12:45 Klinkbyggda båtar och UNESCO-Tore Friis-Olsen, Förbundet Kysten, introducerar de nordiske gräsrotsföreningars arbete och mål att få hantverket och
bygget av de klinkbyggda båtarna på UNESCOS lista (norsk)
Kl. 13:15 Litt om vest-norske traditionella båtar i teknologi-historisk perspektiv. Traditioner i nordisk strandkultur – Jon Boje Godal båtbyggare och historiker, Norge (norsk)
Kl. 13:45 Grindvalsjakt och användning av båtar, Hans i Líðini, Färöarna (skandinavisk)
Kl. 15:15 Kan vi lära oss av andra? Professor Josko Boqanic, University of Split, Kroatien berättar om traditioner kring ”falkusa” kroatiska båtar (engelsk)
Presentatör: Ásgeir Logi Ásgeirsson

Kl. 13:00 Gamli slippurinn/Gamla varvet: Kurs i båtbygge. Ansvariga: Hafliði Aðalsteinsson och Einar Borgfjörð
Kl. 13:00-15:00 Alþýðuhúsið: Konstverkstad för barn och anhöriga Handledare: Aðalheiður S. Eysteinsdóttir. Var vänliga och skicka era barn inte utan
tillsyn och medför en hammar om möjligt. Om vädret blir dåligt kommer konstverstaden möjligen att flyttas till följande dag
Kl. 13:00-16:00 Saga – Fotografica: Fotoutställning av Ragnar Axelsson och Jóna Þorvaldsdóttir
Kl. 13:00-17:00 Söluturninn: Att arbeta till sjöss är inget skämt - konstutställning, Árni Páll Jóhannsson
Kl. 14:00-18:00 Segull 67: Gemensam utställning – Remote / isolerad
Kl. 14:00-17:00 Alþýðuhúsið, Kompan: Freyja Eilíf Helgudóttir, utställning
Kl. 15:00-19:00 Sauðanesviti: Fjallabyggds fotoklubb visar foton från kustkulturen i Fjallabyggd
Kl. 15:30 Sillgänget åker omkring i byn i en gammal Chevrolet och uppmärksammar sillsaltning
Kl. 16:00 Síldarminjasafnið: Sillsaltning och bryggdans på planet vid Roaldsbrakka
Kl. 16:00 Ljóðasetur Íslands: Sånger om berg och hav på isländska och engelska
Kl. 17:00 Bláa húsið: Nordiska filmer
Kl. 17:45 Segull 67: Sightseeingtur om bryggeriet
Kl. 23:00 – 01:00 Torgið: Live Music
Kl. 10:00-18:00 Gamli Slippurinn/Gamla varvet: Kurs i båtbygge under handledning av Hafliði Aðalsteinsson och Einar Borgfjord
Kl.10:00-17:00 På festflatsen: Ställer ca 25-30 personer ut gammalt och nytt handverk som är typist för
kustbygderna. T.ex. rep-produktion, fiskenätsproduktion, arbete med fisk skin, ull, dun m.m.
Båtar blir utställda och står öppna. I några av dem finns det utställningar
Sightseeing med Húni II – mer information på plats
Seglats med Kajak Top Mountaineering – mer information på plats
På festplatsen kommer isländska sångare att framföra rima (traditionell episk posi) och sjunga
Ungdomsbandet ”Ronja og ræningjarnir”
Kl. 10:00-17:00 Rådhuset: Livet i Siglufjördur, foton av Hannes Baldvinsson
Kl. 10:00-17:00 Bláa húsið: Från nordliga områden. En utställning från Norðurslóðasetrið Akureyri
Kl. 11:00-15:00 Bókasafnið: Klinkbygging av en båt, fotoutställning och filmvisning
Kl. 11:00-17:00 Pálshús, Ólafsfjörður: Fiskeindustiens historia av Magnús Gamalíusson
Kl. 11:00 - 23:00 Harbour House Cafe: Pennteckningar av Brynja Árnadóttir
Kl. 11:30 Sillgänget åker omkring i byn i en gammal Chevrolet och uppmärksammar sillsaltning
Kl. 12:00 Síldarminjasafnið: Sillsaltning och bryggdans på plantet vid Roaldsbrakka
Kl. 13:00 Síldarminjasafnið/Roaldsbrakki: Sillbuffé i samarbete med Ted ”Tintin” Karlberg

Biblioteket – all slags berättelser
Kl. 13:00 Kustkultur i Kroatien Dr. Josko Bozanic, Croatien
Kl. 13:30 Resan med båten Jylland till Island och Färöarna 1874 med Kristian IX kun och Konstitutionen – Helle Ingrid Möller Sigh,
utställningschef hos Fregatten Jylland
Kl. 14:00 Färöiska sjömansberättelser
Kl. 14:30 Ted Karlberg och Ola Palmgren föreläser om Sillens kulturhistoria från stenålder till i dag,
Kl. 13:00-15:00 Blöndalslóð: Konstverkstad för barn och anhöriga Handledare: Kristín Dýrfjörð
Kl. 13:00-16:00 Saga – Fotografica: Fotoutställning av Ragnar Axelsson och Jóna Þorvaldsdóttir
Kl. 13:00-17:00 Söluturninn: Att arbeta till sjöss är inget skämt - konstutställning, Árni Páll Jóhannsson
Kl. 14:00-18:00 Segull 67: Gemensam utställning – Remote / isolerad
Kl. 14:00-17:00 Alþýðuhúsið, Kompan: Freyja Eilíf Helgudóttir, utställning

Gamli olíutankinn (olíutankurinn eða gamla oljecisternen)
Kl. 14:00-17:00 Musik och installationer med olika artister, både isländska och
utländska. Bl.a. Dr. Josko Bozanic : ”Navigare Necesse”
Kl. 15:00 Síldarminjasafnið: Sillsaltning och bryggdans på planet vid Roaldsbrakka.
Kl. 15:00 – 19:00 Sauðanesviti: Fjallabyggds fotoklubb visar foton från kustkulturen i Fjallabyggd
Kl. 16:00 Kustbevakningens helikopter och Räddningspatrullerna Strákar
Kl. 16:00 Ljóðasetur Íslands: Evenemang: Sånger från Siglufjörður
Kl. 17:00 Bláa húsið: Nordiska filmer
Kl. 18-21:00 Kaffi Klara,Ólafsfirði: Sjömats-Tapas
Bryggdans Orkestern Landabandið spelar och sjunger

Kl. 11:00 Gudstjänst på Hvanneyrarhóll
Kl. 11:00-15:00 Bókasafnið: Klinkbygging av en båt, fotoutställning och filmvisning
Kl. 11:00-17:00 Pálshús, Ólafsfjörður: Fiskeindustriens historia av Magnús Gamalíusson
Kl. 11:00 - 23:00 Harbour House Cafe: Pennteckningar av Brynja Árnadóttir
Kl. 13:00-16:00 Saga – Fotografica: Fotoutställning av Ragnar Axelsson och Jóna Þorvaldsdóttir
Kl. 13:00-17:00 Söluturninn: Att arbeta till sjöss är inget skämt - konstutställning, Árni Páll Jóhannsson
Kl. 14:00-18:00 Segull 67: Gemensam utställning – Remote / isolerad
Kl. 14:00-17:00 Alþýðuhúsið, Kompan: Freyja Eilíf Helgudóttir, utställning
Kl. 14:30-15:30 Alþýðuhúið: Söndagskaffé med kreativa människor
En sjöman berättar om sjömanslivet i Siglufjördur
Kl.16:00 Kl. 16:00 Ljóðasetur Íslands: Evenemang: Musik till dikter av Jón úr Vör

Program PDF